٪ ۵
۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۰۰۰ تومان
رفتار سازمانی گرگوری مورهد , ریکی گریفین
۴۵,۰۰۰ تومان
اصول حسابداری ۲ یحیی حساس یگانه
۲۷,۰۰۰ تومان
٪ ۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۰۰۰ تومان
٪ ۱۰
بیماری های دامی ناشی از کمبود مواد مغذی اتو .ام رادستیتس-کلو سی.گی.کنت دبلیو.هینچکلیف-پیتر دی.کانستیبل
۴۲۰,۰۰۰ ریال ۳۷,۸۰۰ تومان
٪ ۵
آمار و کاربرد آن در مدیریت ج۱ دکتر عادل آذر , دکتر منصور مومنی
۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۲۰۰ تومان
٪ ۵
شیمی معدنی ج ۲ گری ال میسلر
۲۲۰,۰۰۰ ریال ۲۰,۹۰۰ تومان
٪ ۵
شیمی معدنی ۲ ج ۲ محمدرضا ملاردی
۲۴۰,۰۰۰ ریال ۲۲,۸۰۰ تومان
٪ ۵
۵۹۰,۰۰۰ ریال ۵۶,۰۵۰ تومان
٪ ۵
۶۹۰,۰۰۰ ریال ۶۵,۵۵۰ تومان
کارآفرینی ورزشی محمد احسانی , زینب مندعلی زاده
۲۸,۰۰۰ تومان
٪ ۵
۳۳۰,۰۰۰ ریال ۳۱,۳۵۰ تومان
٪ ۵
۶۰۰,۰۰۰ ریال ۵۷,۰۰۰ تومان
مبانی چدن نشکن دکتر تدین
۳,۳۰۰ تومان
شیمی آلی دکتر عظم ضیایی.حلیمه جانی.وحید براتی
۴۰,۰۰۰ تومان
شیمی آلی دکتر عظم ضیایی.حلیمه جانی.وحید براتی
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
روان شناسی رشد دکتر ملکه مشهدی فراهانی , علیرضا عرب بیگی
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انحلال گازها در فلزات مهندس مهران تدین سعیدی-مهندس حامد ثابت
۳,۵۰۰ تومان
مقدمه ای بر آزمون های متالوگرافی زهیر سراجان-حامد کیپور-محسن کاشی ها
۲۴,۰۰۰ تومان
مدیریت پروژه های نرم افزاری علیرضا روان شلمانی-مجتبی احمدی
۴۸,۰۰۰ تومان
اصول خوردگی در صنعت دکتر عباس احمدی-دکتر علی محمودی
۴,۶۵۰ تومان
ژئوفیزیک الهام بوستان-نادیا طاهرنیا
۱۵,۰۰۰ تومان
مقدمه ای بر ازمونهای متالوگرافی زهیر سراجان-حامد کیپور-محسن کاشی ها
۲۴,۰۰۰ تومان
درسنامه فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی و جراحی با تاکید در حاملگی مانی میرفیضی-زهرامهدی زاده تورزنی-سیده زهرامیرفیضی
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
مدیریت تولید و عملیات بابک تصاعدیان-علی رمضانی-فرشاد تصاعدیان
۴۳,۰۰۰ تومان
اختلال رفتارهای جنسی فرحناز اسدی فرد
۳,۰۰۰ تومان
آسیب شناسی روانی زنان محمدرضا بلیاد-معصومه ژیانباری
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان